Onze opleidingen en trainingen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Het CCV bepaalt dan ook de regels met betrekking tot het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Van alle bedrijven en instellingen die erkend willen worden als zogenaamd ‘Politiekeurmerk bedrijf’ moeten alle medewerkers, die advies aan de consument uitbrengen beschikken over het certificaat Preventie Adviseur.